Եթե դուք ներկայացնում եք ընկերություն, խանութ, ռեստորան, գրասենյակ կամ ցանկացած այլ կազմակերպություն

Եթե դուք ներկայացնում եք աշխատանքի տեղավորման գործակալություն կամ միջնորդ եք

Եթե դուք անհատ ձեռնարկատեր եք կամ անհատ

 

Օրենք, իրավունք, փաստաբանություն (10)

Վարդանյան և գործընկերներ իրավաբանական գրասենյակ

Առաջարկվող Իրավաբանական Ծառայություններն են՝ Իրավաբանական խորհրդատվություն` Քաղաքացիական օրենսդրություն (առևտրային ընկերությունների իրավունք, սեփականության իրավունք, պարտավորական իրավունք, ժառանգական իրավունք, մտավոր սեփականության իրավունք, միջազգային մասնավոր իրավունք և այլն) : Առևտրի և սպասարկման ոլորտի օրենսդրություն Հարկային օրենսդրություն, մաքսային օրենսդրություն Հանքարդյունահանման ոլորտի օրենսդրություն Հողային օրենսդրություն, բնապահպանական օրենսդրություն Ֆինանսական, բանկային օրենսդրություն Սնանկության մասին օրենսդրություն Աշխատանքային օրենսդրություն Հեռահաղորդակցության ոլորտի օրենսդրություն Օրենսդրության այլ ճյուղեր Գրավոր իրավաբանական կարծիքների կազմում, նաև` Անգլերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն լեզուներով Իրավաբանական անձանց սպասարկում Իրավաբանական անձանց հիմնադրման իրավաբանական ուղեկցում: Հիմնադիր պայմանագրերի (կամ հիմնադիրի որոշման), կանոնադրությունների, դրանցում փոփոխությունների կամ լրացումների կազմում` Պետական գրանցման համար Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպում, մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների բացում Բաժնեմասերի, բաժնետոմսերի օտարում -Ներքին և անհատական իրավական ակտերի կազմում (տնօրենի հրամաններ, կարգադրություններ, աշխատանքային կանոնակարգեր և այլն) : Հիմնադիրների (բաժնետերերի կամ մասնակիցների) ժողովի որոշումների կազմում: Տնօրենների խորհրդի որոշումների կազմում (նաև անգլերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն լեզուներով) Ապրանքային կամ սպասարկման նշանների գրանցում Աջակցություն իրավաբանական անձանց պարտքերի դատական բռնագանձման, խախտված իրավունքների վերականգնման գործում Իրավաբանական անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանություն` Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հարաբերություններում, դիմումների, բողոքների, պատասխան-գրությունների կազմում Եվ այլն Պայմանագրերի կազմում` Քաղաքացիական (ներառյալ` Առևտրային բնույթի) պայմանագրերի կազմում, աշխատանքային պայմանագրերի, տարաբնույթ համաձայնագրերի կազմում, նաև` Անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն լեզուներով: Մասնակցություն բանակցություններին, պայմանագրերի նախագծերի վերլուծություն, Փաստաբանական ծառայություններ` (գործերի վարում դատարաններում) Առաջին ատյանի դատարաններ Վարչական դատարան, Վերաքննիչ վարչական դատարան Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան Վճռաբեկ դատարան Սահմանադրական դատարան, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան Առևտրային արբիտրաժ Հայցադիմումների, դիմումների, միջնորդությունների, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների (դրանց պատասխանների), առարկությունների, հաշտության համաձայնագրերի կազմում Հարցումների կատարում, ապացույցների ձեռքբերում (նաև օտարերկրյա պետություններում) Գրասենյակում աշխատում են բարձր որակավորված և փորձառու փաստաբան-իրավախորհդատուներ Իրավաբանական ծառայությունները մատուցվում են պատվիրատուի հետ կնքվող գրավոր պայմանագրի հիման վրա: Վարդանյան եվ Գործընկերներ Vardanyan & Partners Law Firm Իրավաբանական գրասենյակ Հայաստան, 0002,Երևան, Եկմալյան 6, 4-րդ հարկArmenia, 0002, Yerevan, Yekmalyan st. 6, 4th floor Iravaban, pastaban, haycadimum, dimum, patasxan, boxoq, boxok, boghok, lawyer, advocat, attorney, юрист, адвокат, иск, жалоба, xorhrdatvutyun, khorhrdatvutyun, xordatvutyun, khordatvutyun, pastabanakan, iravabanakan, iravunq, iravunk, usumnasirutyun, vark, grav, jarangutyun, zharangutyun, ktak, advakat, advokat, pashtpan, iravaban, iravakan, haytsadimum, grasenyak, qaxaqaciakan, ashxatanqayin, varchakan, datakan, հայց, իրավաբան, փաստաբան, գրասենյակ, հայցադիմում, դիմում, պատասխան, բողոք, խորհրդատվություն, փաստաբանական, իրավաբանական, իրավունք, ուսումնասիրություն, դատական, վարկ, գրավ, ժառանգություն, կտակ, քաղաքացիական, աշխատանքային, վարչական, իրավական

Հայտարարության համարը: 3088Տեղադրվել է: 2018-04-17Թարմացվել է:

Նոտարական Գրասենյակ

Նոտարական գրասենյակում իրավաբան աշխատելու համար աշխատանքի է հրավիրվում բարձրագույն կրթությամբ և աշխատանքային փորձով իրավաբան: Պարտականություններ Ընդունել գրասենյակի հաճախորդներին, ծանոթանալ նրանց կողմից կնքվելիք գործարքների պայմաններին, պարզել դրանց բովանդակությունը կողմերի մտադրության հետ և համեմատել դրանց համապատասխանությունն օրենսդրության պահանջների հետ, Ուսումնասիրել գործարքների կնքման համար առկա/ներկայացված փաստաթղթերը և գնահատել դրանց բավարարելիությունը գործարքի կնքման համար, Ճիշտ, ուշադիր և անվրեպ օգտվել/ աշխատել գործարքների առկա բազայից, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության մշակել/կազմել, պատրաստել իրավական բնույթ ունեցող գործարքների նախագծեր՝ պայմանագրեր, լիազորագրեր, հայտարարություններ, դիմումներ և այլն, Իրականացնել աշխատանք արխիվի հետ, Իրականացնել աշխատանքային պարտականությունների հետ կապված և/կամ ղեկավարի ցուցումներից բխող այլ գործառույթներ։ Պահանջվող hմտություններ Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն Առնվազն 2 տարվա իրավաբանական աշխատանքային փորձ, ՀՀ օրենսդրության գերազանց իմացություն (քաղաքացիական, հողային, ընտանեկան իրավունք, Նոտարիատի մասին ՀՀ օրենք, քաղաքացիական իրավունքի ոլորտում ներառվող այլ իրավական ակտեր), Նախադեպային իրավունքի ուսումնասիրության պատրաստակամություն, Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն (գրավոր եւ բանավոր), ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է, Համակարգչային և գրասենյակային սարքավորումներով աշխատելու կարողություն, MS Office (Word, Excel) իմացություն, Գերազանց միջանձնային և հաղորդակցման հմտություններ, ճնշման տակ աշխատելու կարողություն, բանակցելու, հարաբերությունների կառուցման, խնդիրների լուծման, արագ կողմնորոշվելու և ժամանակին արձագանքելու, նամակագրության և թղթակցության վարման, վերլուծական հմտություններ, Պատասխանատվություն, սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն, նախաձեռնողականություն և թիմում աշխատելու ունակություն։ Հավելյալ տեղեկություններ Իրավաբանի փորձառությունը և/կամ նոտարական գրասենյակում կամ նոտարի աշխատակազմում, աշխատանքային փորձը, նոտարական aenis ծրագրի իմացությունը և օտար լեզվի (ռուսերեն, անգլերեն) իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն և երաշխիք աշխատանքի ընդունվելու համար: Հնարավոր է, որ դիմորդներն անցնեն առնվազն մեկամսյա փորձաշրջան: Դիմելու Գործընթաց. ՄԻԱՅՆ վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող անձինք կարող են զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով կամ իրենց ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկեն notar.papinyan@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին:

Հայտարարության համարը: 3091Տեղադրվել է: 2018-04-17Թարմացվել է: